Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach

Rodziny wspierające

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach, w oparciu  o art. 29 ust.1 oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane pełnieniem funkcji rodzin wspierających. Rodzina wspierająca to rodzina zaprzyjaźniona, może być z kręgu  otoczenia dziecka (sąsiedzi, krewni, dziadkowie, znajomi), która pomaga rodzinie z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Formy pomocy mogą być różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie w opiece i wychowaniu dzieci, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która ma stałe źródło dochodu, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, nie ma ograniczonej zdolności do czynności prawnych, uzyska pozytywną opinię kierownika ośrodka pomocy społecznej, nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego, nie ma problemów z uzależnieniami.  

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny wspierającej zapraszamy do nawiązania współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zielonkach. Prosimy o składanie pisemnych wniosków, z umotywowaniem chęci zostania rodziną wspierającą, osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach
ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki.

Zostając rodziną wspierającą, możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach:

- Anną Zaczkowską tel. 12 627 33 21,

- Aleksandra Tyndel tel. 506 452 841

Biuletyn Informacji Publicznej


ePUAP


baner eska razem przeciw depresji


empatia


nierozerwalniDziecięcy telefon zaufania 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny