Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach

Umowa nr 135/AR/FP/2022 z dnia 22.12.2022 r. na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta związanego z wypłatą jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentom rodziny, zwanym dalej „zadaniem”, dla asystentów rodziny zatrudnionych we właściwym podmioc

Umowa nr 135/AR/FP/2022 z dnia 22.12.2022 r. na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta związanego z wypłatą jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentom rodziny, zwanym dalej „zadaniem”, dla asystentów rodziny zatrudnionych we właściwym podmiocie, określonym w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na dzień ogłoszenia „Programu asystent rodziny na rok 2022”, tj. 18 listopada 2022 roku.

Flaga i godło Polski

Zadanie finansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Pracy.

Celem przyznania środków jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Dodatek do wynagrodzenia przysługuje asystentowi rodziny, zatrudnionemu w gminie na dzień ogłoszenia „Programu asystent rodziny na rok 2022” (podstawą zatrudnienia może być zarówno umowa o pracę, jak i umowa – zlecenie), proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Wartość dofinansowania wynosi:  6 000,00

Całkowity koszt zadania wynosi: 16 486,31

Plakat informacyjny Asystent rodziny 2022

ZAŁĄCZNIKI:

Biuletyn Informacji Publicznej


ePUAP


baner eska razem przeciw depresji


empatia


nierozerwalniDziecięcy telefon zaufania 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny