Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach

Umowa nr 180/OPS/D/2023 z dnia 25.01.2023 r. na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Umowa nr 180/OPS/D/2023 z dnia 25.01.2023 r.  na realizację programu rządowego  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Zadanie finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Wartość dofinansowania wynosi:  37 222,00 

Całkowity koszt zadania wynosi: 197 730,00 zł

ZAŁĄCZNIKI:

  • Załącznik
    Utworzono dnia 06.03.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Biuletyn Informacji Publicznej


ePUAP


baner eska razem przeciw depresji


empatia


nierozerwalniDziecięcy telefon zaufania 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny