Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach

Instytucje pomocowe i telefony zaufania

 

Instytucje pomocowe dla osób dotkniętych przemocą

domową

Gmina Zielonki

Nazwa instytucji

Adres

Osoby udzielające pomocy

Telefon

Godziny funkcjonowania

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

ul. Galicyjska 17

32-087 Zielonki

 

 

Pracownicy socjalni

12 627 33 15

12 627 33 19

12 627 33 20

12 627 33 21

12 627 33 22

 

pon.   9:00 – 17:00

wt. – pt. 7:45 – 15:45

 

  Punkt Informacji           i Wsparcia Rodziny 

 

 

ul. Krakowskie Przedmieście 112

32-087 Zielonki

 

Psycholog

Pedagog

Konsultant prawny

 Terapeuta

Psychoterapeta

 

519 139 804

 

środa 13:00 – 19:00

wtorek 15:00 – 19.00

środa 15:00 – 19.00

wtorek 15:00 – 19.00

czwartek 13:15– 17.15

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

ul. Krakowskie Przedmieście 112

32-087 Zielonki

 

Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

12 285 04 05

 

 

pon, wt, śr, czw. pt.

9:00 – 15:00 (sekretarz)

śr. 16:00 – 18:00

(komisja)

 

 

Komisariat Policji

 

 

Komisariat Policji w Zielonkach

z siedzibą

w Krakowie
ul. Władysława Łokietka 205

31-263 Kraków

 

 

Funkcjonariusze Policji

 

47 832 11 50

 

całodobowo

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 

 NZOZ Zielonki

 NZOZ Zielonki

NZOZ Brzozówka

 

Lekarz

Lekarz

Lekarz

 

12 285 01 12

12 285 00 14

12 419 48 17

 

codziennie

   }    8:30 – 11:30

16:00 – 17:00

 

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Kraków, ul. Radziwiłłowska 8b

​całodobowy numer interwencyjny

       tel. 12 421 92 82 

----------------------------------------------------------

  1. Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 801-120-002

Zadzwoń, jeśli ktoś w Twojej rodzinie krzywdzi Cię – bije lub obraża. Możesz tam opowiedzieć o swojej sytuacji i dowiedzieć się gdzie szukać pomocy w Twoim otoczeniu. Bezpłatna pomoc dostępna przez całą dobę. Więcej informacji na temat infolinii można znaleźć na stronie http://www.niebieskalinia.org/

  1. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 – nr bezpłatny.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka to bezpłatna, działająca telefoniczna linia interwencyjna dla dzieci i młodzieży. Specyfiką Dziecięcego Telefonu Zaufania jest jego dwoisty charakter z jednej strony jest to telefon zaufania, z drugiej pełni on również rolę telefonu interwencyjnego. Psycholodzy, pedagodzy, prawnicy udzielają niezbędnego wsparcia wszystkim dzwoniącym dzieciom. Pod numer interwencyjny osoby dorosłe mogą zgłaszać problemy dzieci lub rażące zaniedbania względem nich. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Każdy, kto zadzwoni po godzinie 20.00 lub w dni wolne od pracy może przedstawić swój problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.  Więcej informacji na temat infolinii można znaleźć na stronie Rzecznika Praw Dziecka: http://brpd.gov.pl/telefon-zaufania

  1. Kryzysowy Telefon Zaufania - wsparcie i porady psychologiczne 116-123 – nr bezpłatny.

Czynny codziennie od 14.00 do 22.00. Kryzysowy Telefon Zaufania 116-123 powstał z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Oferta Poradni kierowana jest do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz osób niepełnoprawnych. Poradnia Telefoniczna udziela pomocy psychologicznej osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego, samotnym, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu. Więcej informacji na stronie www.116123.edu.pl

  1. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111 -  nr bezpłatny.

Czynne codziennie w godzinach od 12.00 do 02.00. Więcej o telefonie zaufania 116-111 można znaleźć na stronie www.116111.pl

  1. Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800-100-100 Linia czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00-15.00.

800 100 100 to bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole, cybeprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Ponadto terapeuci i prawnicy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę udzielają konsultacji w zakresie podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia przestępstw wobec dzieci, w szczególności wykorzystywania seksualnego, oraz pomocy psychologicznej dla dzieci doświadczonych przemocą i wykorzystywaniem seksualnym i uczestniczących w charakterze świadków i pokrzywdzonych w procedurach prawnych. Pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl.  Więcej informacji na temat infolinii można znaleźć na strona: www.800100100.pl.

  1. Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - ogólnopolski 800-120-226

Pod tym numerem telefonu można uzyskać wsparcie w sytuacji przemocy w rodzinie. Specjaliści obsługujący linię udzielają informacji na temat procedury "Niebieskiej Karty", np. jakie inne podmioty poza policją, mogą ją założyć. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30 - 15.30 (połączenie bezpłatne).

         7. Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi (22) 628 01 20

  1. Pomarańczowa Linia - porady i konsultacje dla rodziców, których dzieci sięgają po alkohol  801-140-068

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-20.00. Więcej informacji  na temat infolinii można znaleźć na stronie pomaranczowalinia.pl

         9. Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego 800-060-800

Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

 

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach podaje do informacji listy jednostek specjalistycznego poradnictwa przekazane przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

ZAŁĄCZNIKI:

Biuletyn Informacji Publicznej


ePUAP


baner eska razem przeciw depresji


empatia


nierozerwalniDziecięcy telefon zaufania 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny