Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach  informuje, iż dnia 20 września 2022 roku weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła
w związku z sytuacją na rynku paliw. Ww. ustawa wprowadza nową formę pomocy, jaką jest dodatek dla gospodarstw domowych. Zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach.

Ww. dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

 1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia; piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy;
 2.  kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 3. kocioł olejowy,

wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przy ubieganiu się o dodatek dla gospodarstw domowych nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

 1. 3000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 2. 1000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 3. 500 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 4. 2000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wnioski o wypłatę dodatku będzie można składać do 30 listopada 2022r. osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach lub przez internet (e-puap). 

Pamiętaj:

 • prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.
 • podaniu we wniosku adresu poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej wysłana zostanie informacja o przyznaniu dodatku.
 • ustawa o dodatku dla gospodarstw domowych stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę ww. dodatku dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznany zostanie wnioskodawcy, który złożył taki wniosek, jako pierwszy.
 • w przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek, jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
 • dodatek nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego

Więcej informacji na temat dodatku dla gospodarstw domowych można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonkach pod numerami telefonu: (12) 627 33 19, (12) 627 33 20.

Poniżej w zakładce załączniki znajduje się formularz wniosku dla gospodarstw domowych. Wnioski można uzyskać również w siedzibie ośrodka pod adresem: Zielonki ul. Galicyjska 17.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach informuje o możliwości elektronicznej rezerwacji wizyty w celu załatwienia spraw z  zakresu:   świadczeń rodzinnych, zaświadczeń „ Czyste Powietrze”, funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny, dodatku osłonowego, dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych, pomocy społecznej oraz spraw uchodźców. Aby zarezerwować wizytę należy wejść na stronę https://rejestracja.zielonki.pl/#/department wybrać odpowiednią grupę spraw
a następnie datę i godzinę planowanej wizyty.

Uwaga!

Zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Biuletyn Informacji Publicznej


ePUAP


baner eska razem przeciw depresji


empatia


nierozerwalniDziecięcy telefon zaufania 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny