Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach

Diagnoza lokalna zjawiska przemocy i zasoby instytucjonalne

       Zjawisko przemocy na terenie gminy Zielonki nie stanowi dominującego problemu społecznego, w ujęciu statystycznym. Niemniej jednak, z punktu widzenia szkód fizycznych, psychicznych, moralnych  i  społecznych,  zjawisko przemocy należy traktować priorytetowo.  

         Gmina Zielonki realizuje zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w oparciu o lokalne zasoby instytucjonalne i kadrowe, jak również dostępne na terenie powiatu krakowskiego oraz podległe samorządowi województwa małopolskiego bądź wojewodzie, tj.:

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
 2. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej,
 3. Komisariat Policji,
 4. Punkt Informacji i Wsparcia Rodziny,
 5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 6. Urząd Gminy,
 7. Szkoły i Przedszola, 
 8. Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej,
 9. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Krakowie,
 10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie,
 11. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,
 12. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie,
 13. Organizacje pozarządowe.

Biuletyn Informacji Publicznej


ePUAP


baner eska razem przeciw depresji


empatia


nierozerwalniDziecięcy telefon zaufania 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny