Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach

Umowa nr 194/WP/2022/FS z dnia 25.02.2022 r. na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Umowa nr 194/WP/2022/FS z dnia 25.02.2022 r.  na realizację programu  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Flaga i godło Polski

Zadanie finansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Solidarnościowego.

Dotacja jest przeznaczona na realizację w 2022 r. zadania w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności  - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Wartość dofinansowania wynosi: 42 840,00

Całkowity koszt zadania wynosi: 42 840,00 zł

 

ZAŁĄCZNIKI:

Biuletyn Informacji Publicznej


ePUAP


baner eska razem przeciw depresji


empatia


nierozerwalniDziecięcy telefon zaufania 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny