Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach

Umowa nr 239/WP/2023/FS z dnia 10.03.2023 r. na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Umowa nr 239/WP/2023/FS z dnia 10.03.2023 r.  na realizację programu  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Zadanie finansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Solidarnościowego.

Dotacja jest przeznaczona na realizację w 2023 r. zadania w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności  - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Wartość dofinansowania wynosi: 42 246,05

Całkowity koszt zadania wynosi: 42 246,05 zł

plakat opieka wytchnieniowa

ZAŁĄCZNIKI:

Biuletyn Informacji Publicznej


ePUAP


baner eska razem przeciw depresji


empatia


nierozerwalniDziecięcy telefon zaufania 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny