Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach, ul. Krakowskie Przedmieście 112, 32-087 Zielonki.

Stanowisko ds. Profilaktyki Przeciwdziałania Uzależnień

Iwona Gajewska – Starszy Specjalista ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom

tel.: 12 285-04-05 lub 880-109-592,

Beata Wołkowicz – Jasińska – Psychoterapeuta uzależnień

tel.: 12 285-04-05

poniedziałki od godz. 9.00 do godz. 13.00

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem realizowanych przez członków Komisji zadań jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku  z podejrzeniem zaistnienia przemocy domowej oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu.

Iwona Gajewska - Sekretarz Komisji

poniedziałek – piątek od godz. 9.00 do godz.15.00

Kontakt:

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

Zielonki, Krakowskie Przedmieście 112

Tel. 12 285 04 05; 880-109-592

uzaleznienia@gops-zielonki.pl

Dyżur Komisji – środa od godz. 16.00 do godz.18.00

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii jak również Wniosek do GKRPA o zobowiazanie do leczenia odwykowego w Gminie Zielonki na lata 2022 - 2025 znajduje się w zakładce załączniki.

ZAŁĄCZNIKI:

Biuletyn Informacji Publicznej


ePUAP


baner eska razem przeciw depresji


empatia


nierozerwalniDziecięcy telefon zaufania 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny