Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach

Umowa nr 820/OPS/2021 z dnia 27.10.2021 r. na - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Umowa nr 820/OPS/2021 z dnia 27.10.2021 r.  na - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Flaga i godło Polski

Zadanie finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody w formie dotacji celowej w ramach działu 854, rozdziału 85415 § 2040 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 3.1.5.3 – Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży).

Dotacja jest przeznaczona na realizację Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019–2021, poprzez udzielanie pomocy w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, w związku ze stratami poniesionymi przez rodziny w wyniku wystąpienia nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności huraganów, deszczy nawalnych, gradobicia lub powodzi. 

Celem dotacji jest umożliwienie zakupu wyposażenia edukacyjnego dla dzieci i uczniów, w przypadku gdy uległo ono zniszczeniu lub gdy jego nabycie, ze względów ekonomicznych wynikających z wystąpienia żywiołu, jest utrudnione lub niemożliwe.  

Wartość dofinansowania wynosi: 2 000,00

Całkowity koszt zadania wynosi:  2 000,00 zł

plakat informujący o dofinanowaniu do zadania Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

ZAŁĄCZNIKI:

Biuletyn Informacji Publicznej


ePUAP


baner eska razem przeciw depresji


empatia


nierozerwalniDziecięcy telefon zaufania 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny