Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach

Umowa nr 623/OPS/2021 z dnia 14.09.2021 r. na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Umowa nr 623/OPS/2021 z dnia 14.09.2021 r.  na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Flaga i godło Polski

Zadanie finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody w formie dotacji celowej w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 1 stycznia 2021 r do 29 maja 2021 r.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Na koszty realizacji zadania składają się kwoty dodatku dla pracownika socjalnego (250,00 zł) oraz składki na ubezpieczenie społeczne i składki na fundusz pracy opłacane przez pracodawcę oraz wpłaty pracodawców na pracownicze plany kapitałowe. Przy czym środki z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na wypłatę dodatku 250,00 zł, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty pracodawców na pracownicze plany kapitałowe finansowane są ze środków własnych beneficjenta dotacji i mogą stanowić wkład własny w realizację zadania.

Wartość dofinansowania wynosi: 11 639,00

Całkowity koszt zadania wynosi: 11 639,00 zł

plakat informujący o dofinanowaniu do zadania Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

ZAŁĄCZNIKI:

Biuletyn Informacji Publicznej


ePUAP


baner eska razem przeciw depresji


empatia


nierozerwalniDziecięcy telefon zaufania 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny